Uppdaterade kurstillfällen våren 2023
Nu har vi uppdaterat hemsidan med massor av nya kurstillfällen för våren 2023. /Mvh UGL-guiden

Handledare

Här kan du läsa mer om våra handledare.

Agnetha Sjöstedt

Agnetha har arbetat som UGL-handledare sedan 2010 enligt den senaste versionen av UGL. Hon har en bakgrund som företagsledare med mer än 15 års erfarenhet av ledarrollen. Hoan har arbetat både som ...

Aino Husa

Aino arbetar främst med utvecklingsprogram på olika nivåer och handleder chefer både individuellt och i grupp. Sedan flera år tillbaka handleder hon UGL-kurser enligt den senaste versionen.  A...

Anders Ellbjär

Anders har arbetat som chef i ledande befattningar i över 25 år inom en rad olika branscher. Med fokus på värdetillväxt, ledarskap, förändringsarbete och kommunikation var han drivande i att skapa ...

Anders Ramberg

Anders har en lång erfarenhet av utbildning och som handledare i utbildningsprocesser.Han har arbetat ca 18 år i försvaret med utbildning av officerare i olika sammanhang bla i ledarskap. Hans uppd...

Anette Philipson

Anette är yrkesofficer vid Militärhögskolan i Halmstad. Där jobbar hon med utbildning av officerare, främst inom ledarskap och pedagogik. Med drygt 15 års erfarenhet från Försvarsmakten har hon utö...

Anki Larsson

Anki Larsson är utbildad civilekonom och samtalsterapeut och har mer än 15 års erfarenhet av ledarskap inom näringslivet. Förutom att handleda UGL-kurser arbetar Anki arbetar med ledar-, grupputvec...

Ann Bergman

Ann arbetar idag med grupputveckling, personlig utveckling och UGL-kurser. Ann är nationalekonom i grunden med 20 års erfarenhet från ABB och Riksbanken varav ett flertal år som chef. Ann vidareutb...

Ann Zander

Mer information kommer inom kort.

Ann-Christin Hartman

Presentation publiceras inom kort.

Ann-Christine Bergström

Ann-Christine är socionom och KBT terapeut med lång erfarenhet av grupp- och individutveckling, chefs/arbetsledarutbildning, och teamutbildning, inom offentlig förvaltning, privata organisationer, ...

Anna-Karin Folger

Anna-Karin har sin bakgrund inom offentlig verksamhet, varav mer än 25 år som chef på olika nivåer. Hon är auktoriserad socionom med en masterexamen (MPA) inom organisation, ledarskap och samverkan...

AnnaCarin Wårdh

Mer information kommer inom kort.

Anne Karlström

Mer information kommer inom kort.

Anne-Lie Ahlqvist

Anne-Lie har mer än 30 års erfarenhet inom försvarsmakten, både som officer och som civil, vilket har gett henne en god grund och erfarenhet av såväl individuell som grupputveckling.

Hon arbe...

Anneli Imhäuser

Anneli arbetar som projektledare och tränare samt konsult i sitt företag inom förändrings- och grupp-, organisations- och ledarutveckling. Anneli har erfarenhet av operativ och strategisk ledning, ...

Annette Melander Berg

Annette har arbetat som chef i över 20 år i olika typer av företag och organisationer – bland annat som marknadsdirektör, näringslivsdirektör och VD. Annette är även certifierad styrelseledamot och...

Annica Nordén

För Annica är ledarskap och krisstöd en naturlig och högintressant ämneskombination då det alltigenom handlar om människan och personlig utveckling. Hon har en utbildningsbakgrund som Personalvetar...

Annika Banfield

Annika har arbetat som organisationskonsult och föreläsare sedan 1991. Hon lade grunden för sina ledarskapsträning inom Flygvapnet, där hon läste till fänrik inom FBU. Annika har därefter vidareutb...

Annika Samsioe

Annika är UGL handledare sedan 1999 och certifierad i UGL 2008. Hon arbetar idag på Karolinska sjukhuset som adjunkt. Annika är också sjuksköterska och barnmorska med erfarenhet som projektledare o...

Annika Thunström

Annika Thunström har i mer än 20 års tid arbetat med service i olika former, bland annat som reseledare, informatör, marknadsdirektör, klubbdirektör och försäljningsdirektör. Hon har ledarerfarenhe...

Annki Olsson

Annki är certifierad UGL-handledare och arbetar med chefs- och ledarutveckling. Hon har lång erfarenhet som utbildningshandledare och projektledare inom diverse utvecklingsprojekt. 

På s...

Arne Svensson

Arne har arbetat drygt 35 år inom Försvarsmakten och har gedigen ledarerfarenhet på olika nivåer och befattningar. Senaste 20 åren har Arne arbetat med utbildning av officerare, främst inom ledarsk...

Bengt Guvå

Bengt Guvå har mer än 25 års erfarenhet av chefsutveckling inom offentlig sektor och näringslivet. Han har dessutom arbetat under 15 år som förvaltningschef i olika kommuner.

Bengt är certifi...

Berit Färnlycke

Mer information kommer inom kort.

Birgitta Bengtsson

Birgitta arbetar med individuell coaching, utveckling av team, ledarskap och organisation. Hon har 20 års erfarenhet som anställd inom privata näringslivet från små och stora organisationer. Bransc...

Birgitta Tergil

Birgitta har mer än 15 års erfarenhet av olika chefsbefattningar inom offentlig sektor och har bl.a. etablerat en större kommunal skola från grunden. Som chef har hon även erfarenhet av katastrof- ...

Björn Ekdahl

Mer information kommer inom kort.

Bob Rosell

Har lång erfarenhet av både direkt och indirekt ledarskap främst inom Försvarsmakten, är officer med inriktning trupptjänst (operativ och taktisk officer).

Är sedan 2007 major och verkat i fl...

Bodil Berglund

Bodil Malmgren Berglund är certifierad UGL-handledare vid Försvarshögskolan. Hon har en gedigen erfarenhet av arbete med enskilda individer och processutveckling av arbetsgrupper på psykodynamisk-o...

Bodil Jönsson

Bodil arbetar sedan flera år tillbaka med utveckling av individer och grupper inom områden kommunikation, gruppdynamik, ledarskap och konflikthantering. Hon är född och uppväxt i den skånska myllan...

Calle Lagnefors

Calle Lagnefors har över 20 års erfarenhet inom ledarskap, från VD och HR-chef till internationella uppdrag. Han fokuserar nu på att utveckla verksamheter, ledningsgrupper och människor i olika bra...

Camilla Trollsås

Camilla, BsC i Human Resources Management från Stockholms universitet, har 20 års erfarenhet av ledarskap inom privata näringslivet, både i Sverige och utomlands. Hon har en bakgrund inom Med Tech-...

Camilla Widing

Camilla har över 20 års erfarenhet som chef/coach och har även arbetat som företagare, inom industrin och nu inom staten. Dessa roller innefattade både direkt och indirekt HR-ansvar för grupper på ...

Carin Staaf

Carin Staaf har varit anställd hos Umeå universitet under många år och där arbetat mycket med internutbildningar inom det studieadministrativa området. Vid sidan om detta så har hon varit instruktö...

Carina Brundell

Mer information kommer inom kort.

Carina Nilimaa

Carina Nilimaa har en bakgrund inom Försvarsmakten och arbetar idag främst med coaching och utveckling av ledare, rekrytering och teamutveckling. Parallellt med uppdrag inom dessa områden arbetar h...

Carina von Konow

Carina har arbetat som UGL handledare sedan 1998 och certifierad i UGL 2008 konceptet. Hon är en erfaren lärare, arbetslagsledare och handledare i grundskolan. Carina är även aktiv i frivilligrörel...

Carita Säfström

Carita Säfström, pol. mag och gestaltkonsult, arbetar med personlig och professionell utveckling, där UGL utgör en viktig grundbult. Hon har arbetat som UGL-handledare sedan 1989 och är nu certifie...

Carola Carlsson

Carola har en bred erfarenhet inom olika yrkesområden. Hon har arbetat som personalutvecklare inom Karlstad kommun och har även varit verksam som Leg.psykoterapeut. Tidigare hade hon en roll inom f...

Caroline Lundgren Brandberg

Caroline är certifierad instruktör i den senaste versionen av UGL och har en MSc i teknisk fysik och en Executive MBA från Stockholms universitet. Hennes specialområden är ledarskapsutveckling, för...

Catarina Törnqvist

Catarina arbetar som verksamhetschef inom ett privat specialistvårdsföretag. I det uppdraget ingår bl annat ansvar för personal-, kvalitets-, patientsäkerhets- och ekonomifrågor. Tidigare har Catar...

Catarina Österlöf

Mer information kommer inom kort.

Cecilia Hammarström

Cecilia är beteendevetare med inriktningen ledarskap, organisation och personalfrågor. Hon har lång erfarenhet som ledare och chef inom offentlig förvaltning och även erfarenhet från ideell verksam...

Charlotta Blom

Charlotta har över 15 års erfarenhet av chef- och ledarskap i offentlig organisation. Förutom att arbeta som UGL-handledare är Charlotta verksam som kulturchef i Ystads kommun, där hon också driver...

Charlotte Axelsson

Charlotte har lång erfarenhet av ledarskap, främst inom offentlig förvaltning. Via eget bolag stödjer Charlotte privata företag, styrelser och ideella organisationer (främst inom idrotten) i hur de...

Christer Thornblad

Christer är certifierad UGL-instruktör sedan 1996 och har gått ett antal kurser sedan dess. Hans bakgrund är från försvarsmakten, där han som senior ledarskapsinstruktör fokuserade på att fördjupa ...

Christian Jansson

Christian har har under flera år arbetat som lärare inom Försvarsmakten undervisningsverksamhet. Christian har tidigare arbetat i en chefsroll på IKEA och har en bakgrund som officer.

Certifi...

Christina Harthon

Christina Harthon har arbetat som kursledare för UGL sedan 1986 och även certifierad enligt den senaste versionen av UGL. Christina har arbetat i och med grupper under hela sitt yrkesliv – i vården...

Christina Åkerblom

Christina arbetar sedan många år som personalchef. Hon är UGL handledare sedan 2003 och är certifierad i UGL 2008 konceptet. Christina har haft flera uppdrag inom teamutveckling och arbetslagsutvec...

Cissi Dahl

Cissi har varit ledare i olika former genom åren. Som coach, VD, entreprenör, styrelseledamot och organisationsutvecklingskonsult. I olika roller, men alltid med ett genuint intresse för människor....

Claes-Göran Månsson

Claes-Göran har tidigare arbetat som officer, chefsutvecklare och handledare inom Försvarsmakten. Efter mer än 20 år inom försvaret har gett Claes-Göran en djup förståelse och erfarenhet av att utv...

Dan Nordlöf

Dan arbetar som konsult med specialitet i anpassade uppdrag där förändring av kulturer och människors beteende är en förutsättning för framgång. Dan har uppdrag inom olika branscher, kommuner, stat...

Daniel Brolén

Daniel har över 15 års erfarenhet av olika ledaruppdrag inom den akademiska världen, vid flera statliga universitet och högskolor. Han arbetar som ledarskapskonsult med fokus på utveckling av arbet...

Daniel Frisendahl

Daniel Frisendahl kommer från psykiatrin och han har ett genuint intresse och kunskap om människor och det som händer i gruppdynamiska situationer. Han är certifierad handledare UGL 2008 och GDQ. H...

Daniel Humble

Daniel Humble är en certifierad UGL-handledare och har lång erfarenhet av ledarskap från olika tidigare befattningar. Utöver som handledare arbetar han idag som rådgivare inom organisationsutveckli...

Elisabeth Andersson Brinckmann

Elisabeth Andersson Brinckmann arbetar med utveckling av medarbetare, ledare och grupper sedan 1984. Genom sina dubbla kompetenser som legitimerad sjukgymnast och diplomerad organisationskonsult ko...

Elizabeth Kuylenstierna

Elizabeth är certifierad UGL-handledare med en bakgrund som terapeut med inriktning på kommunikation, kris- och konflikthantering, relationer och ledarskap. Hon är även en mycket uppskattad föreläs...

Emma Nilsson

Emma har under senaste åren arbetat i olika organisationer och därigenom fått  bra insikt och förståelse för vad som krävs för förbättringar. Hon har även varit verksam inom Flyinge där hon ar...

Erik Palmqvist

Erik har en bakgrund som skogsingenjör från Sveriges Lantbruksuniversitet och har sedan fortsatt sin utbildning inom ledarskap på Handelshögskolan i Stockholm genom EMP (Executive Management Progra...

Eva Selleck

Eva har lång erfarenhet inom utbildningssektorn. Hon har uppdrag som senior konsult i offentlig sektor, inom civilsamhälle och näringsliv, i Sverige och utomlands.

Evas fokusområden är; Grupp...

Eva Stenby Carlsen

Eva har över 15 års erfarenhet som ledare inom den danska och internationella life science-verksamheten, samt omfattande extern konsulterfarenhet. Eva har även arbetat med ledarförsörjning/ledarutv...

Eva Tovinger

Under en tid på över 15 år har Eva fokuserat på att utveckla både chefer och medarbetare. Hon har en mångfacetterad bakgrund som sjuksköterska, chefs- och processhandledare. Förutom att vara utbild...

Evelina Balfe

Evelina har sin bakgrund inom PR och kommunikation och har arbetat som chef både på operativ och strategisk nivå. Hon arbetar som ledarskapskonsult och coach med individ- och grupputveckling både g...

Ewa Larsson

Ewas utbildningsbakgrund inkluderar en kandidatexamen i pedagogik en master i utbildningsledarskap, samt till handledare i utbildningsmetodik via Försvarshögskolan.

Ewa Larsson har erfarenhet...

Fredrik Björklund

Fredrik har tidigare arbetat inom Kustbevakningen och arbetar idag som personalutvecklare inom Landstinget. Fredrik arbetar även som konsult inom ledarskapsutveckling är certifierad inom UGL 2008.<...

Fredrik Lundgren

Fredrik arbetar med konsultuppdrag inom ledarskap, verksamhetsutveckling och grupputveckling. Han är erfaren utbildare och gillar att få människor att arbeta tillsammans för att skapa resultat.

...

Fredrik Nilsson

I 25 år har Fredrik varit en IT-konsult och de senaste 10 åren har han också varit en ledare och chef. Förutom sitt arbete som konsult ägnar han tid åt att utbilda nya chefer inom individuell målst...

Fredrik Pettersson

Fredrik har arbetat med grupp- och individ utveckling sedan 1997. Han har också praktisk erfarenhet av att arbeta med debriefing och som utbildare i psykisk berdskapsträning och avlastningsamtal. F...

Fredrik Pohjanen

Fredrik är utbildad UGL-handledare och arbetar i Försvarsmakten. I nästan 30 år har Fredrik utbildat värnpliktiga, varit handledare/mentor åt kollegor och varit chef. För Fredrik handlar UGL om att...

Gabriella Bauer

Gabriella Bauer driver egen verksamhet tillsammans med ett brett nätverk av samarbetspartners. Hon arbetar med utveckling av medarbetare, arbetslag, ledare, ledningsgrupper och hela organisationer....

Gertrude Fuchs

Gertrude arbetar framförallt med ledarskap, coaching, konflikthantering, gruppdynamik och karriärutveckling. Under drygt 20 år har hon arbetat inom privat näringsliv både som egenföretagare och som...

Gunilla Broomé

Gunilla Broomé har arbetat som UGL-handledare sedan 1997 och har hittills genomfört över 100 UGL-kurser. Honär utbildad förskollärare med många års erfarenhet som arbetsledare.

Sedan nio år t...

Gunilla Thor

Gunilla Thor arbetar som organisations- och ledarskapskonsult sedan början av 80-talet. Hon är leg. psykolog med specialistbehörighet i arbetslivets psykologi. Hon har tidigare  arbetat inom f...

Gunnel Selin

Gunnel är sedan 1998 verksam som samordnare för chefshandledning inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Dessförinnan arbetade hon som psykiatrisk sjuksköterska inom bl.a. barnpsykiatrin. Hon ...

Göran Francke

Förutom att handleda UGL-kurser arbetar Göran som konsult med förändringsprocesser och företagsanpassade uppdrag. Han har arbetat med utveckling av individer och organisationer i över 10 år. <...

Hanna Rydén

Hanna har sin bakgrund i Marinen, Försvarsmakten, där hon i flera år har jobbat som officer i olika typer av befattningar. Både som del i en besättning, som lärare, instruktör inom ledarskap och pe...

Hans Skog

Mer information kommer inom kort.

Helen Fleetwood

Mer information kommer inom kort.

Helene Jonsson

I hennes chef- och ledarskap är fokus på organisation, struktur, utveckling, kommunikation, hälsa samt grupputveckling. En trygg och engagerad grupp är viktig för att leverera bra resultat. Genom a...

Henrik Andersson

Henrik Andersson är utbildad sjuksköterska med specialistkompetens inom operationssjukvård. Med över ett decenniums erfarenhet inom ortopedisk kirurgi, där han arbetat såväl inom dagkirurgi som slu...

Henrik Drakenberg

Henrik är utbildad officer och har genom åren skaffat sig en gedigen erfarenhet av chef- och ledarskap. Genom att både leda och utbilda medarbetare och chefer på taktisk, operativ och strategisk ni...

Henrik Heslyk

Henrik Heslyk arbetar med individers och gruppers utveckling utifrån en mångårig ledarerfarenhet både i Sverige och utomlands. Henrik arbetar med Talent management Training Academy. Program som stä...

Håkan Flenhagen

Håkan har genomfört UGL-kurser sedan 1985. Förutom UGL arbetar han även med olika typer av uppdrag inom chefsutveckling, ledningsgruppsutveckling och som mentor till individer på olika nivåer. Håka...

Inger Andersson

Inger har tidigare arbetat inom banksektorn som projektledare och med ansvar för utveckling av utbildningar och träning av handledare. Idag arbetar Inger främst med UGL-kurser, utveckling av organi...

Inger Erlandsson

Inger har sedan 1998 arbetat som kompetensutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolans förbundskansli i Stockholm. Inger genomför numera utbildningar och deltar i utvecklingsarbete inom områdena leda...

Inna Saxe

Under de senaste 30 åren har Inna fördjupat sig i kommunikation på olika sätt. De senaste 10 åren har hon ägnat sig åt organisationsutveckling både nationellt och internationellt. Inna specialisera...

Irene Bjerkemo

Irene är UGL-handledare sedan 2005. Hon har bland annat arbetat med UGL för Svenska Lottakåren och Försvarsmakten. Hon har även genomfört UGL för Umeå universitet och Medlefors Folkhögskola. Tidiga...

Iréne Nordahl

Iréne Nordahl har gedigen erfarenhet av arbete med handledning, ledarutveckling och grupputveckling. Inriktningen är främst pedagogik, ledarskap, organisation- och processhandledning. Iréne är även...

Jan Jägerfjord

Jan har varit officer i Försvarsmakten (övlt) bl a som utbildningsledare, stabschef, chef för Arméns Centrum för ledarskap (ACL) samt tre års internationell tjänst i olika befattningar. Idag ägnar ...

Jan Olofsson

Jan är UGL-handledare sedan 1994. Han är legitimerad psykolog och specialist inom arbetslivets psykologi, särskilt konsultation/handledning. Jan är också utbildad organisationskonsult. Han har arbe...

Jan Runnström

Jan har en bakgrund som yrkesofficer och är diplomerad handledare för; UGL, Fördjupad UGL, Konflikthantering, The Human Element®, Teambuilding och Kvalitetsutveckling. Han har gedigen erfarenhet av...

Jan Ryde

Jan jobbar med att utveckla både medarbetare och ledningsgrupper samt förbättra företagsverksamheten. Han coachar chefer och tar temporära uppdrag inom HR och ledning. Hans karriär har alltid fokus...

Jan-Erik Richnau

Jan-Erik arbetar som team- och ledarutvecklingskonsult sedan flera år tillbaka. han har tidigare haft ledande befattningar i andra organisationer. Jan-Erik anlitas ofta för uppdrag som kräver längr...

Jarl Silfverberg

Jarl är handledare i gruppdynamik, samt handledare för utbildningarna UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), FUGL (Fördjupad UGL) och HUGL (Handledarutbildning UGL). Jarl har en universitetsexamen i...

Jenny Holmén

Jenny Holmén är en erfaren och värderingsstyrd ledare som med känsla och förnuft älskar att bygga tillsammans med andra. Hon drivs av utveckling, utmaning samt att få både människor och verksamhete...

Jenny Stridsman

Jenny arbetar sedan många år med personlig utveckling, ledarskapsutveckling, gruppdynamik och konflikthantering. Hon är även instruktör i frivilligförsvaret där hon fått en gedigen kunskap i ledars...

Jesper Andersson

Jesper är utbildad inom försvaret där han också fick insikter och lärdomar som chef och ledare. Jesper har även lång erfarenhet som utbildningsledare och som handledare i utbildningsprocesser.

<...

Jessica Holmström

Jessica har mer än 10 års erfarenhet av ledarskap, bl a som VD och i ett serviceinriktat företag med ett 30-tal anställda. Hon har även jobbat som konsult under många år och ansvarat för ett antal ...

Jim Österlund

Jim arbetar sedan många år som team- och grupputvecklingskonsult. Han har tidigare arbetat som företags- och personalledare i andra organisationer och därigenom fått en god grund för sitt arbete me...

Joakim Lönn

Joakim arbetar som lednings- och personalutvecklingskonsult. Han har genom tidigare arbete i idrottsrörelsen fått goda kunskaper inom ledarskap och personlig utveckling. Joakim arbetar i hög grad m...

Joar Orefjärd

Joar Orefjärd arbetar som organisations- och ledarskapskonsult sedan 1994. Han är utbildad samhällsvetare med tjugo års erfarenhet av administration, utredning och kompetensutveckling inom förvaltn...

Johan Henschen

Johan arbetar som verksamhetschef med inriktning på grupp- och ledarutveckling, rekrytering samt omställningsstöd (coaching). Som egenföretagare (1996-2008) har Johan arbetat med konsultstöd inom i...

Johan Rönnholm

Johan är officer och civilingenjör med 15 års erfarenhet av ledarskap och projektledning inom Försvarsmakten. Han har sin bakgrund i flottan och arbetar idag i Försvarets Högkvarter och under dessa...

Johan Svensson

Johan har arbetat som chef och ledare i 15 år inom nationella och internationella miljöer och stora bolag vilket sammantaget innebär bred erfarenhet kring ledarskap och ledningsgruppsarbete.

...

Jonas Dieden

Jonas arbetar som UGL-handledare och är certifierad enligt den senaste versionen av UGL. Han även en uppskattad konsult med fokus på upplevelsebaserad verksamhetsutveckling, facilitering, organisat...

Jonas Lundgren

Presentation kommer inom kort.

Jonas Regnér

Förutom att handleda UGL-kurser arbetar Jonas som organisationskonsult med fokus på lönsamhet, tillväxt och affärsutveckling. Han har lång yrkeserfarenhet från näringslivet och har bl a innehaft fl...

Jonas Strid

Jonas har erfarenhet som chef och ledare på både taktisk och strategisk nivå och han har även varit ansvarig för systematisk kompetensutveckling och lärande på grupp/individnivå i organisationer på...

Jonas Wikström

onas Wikström har en bred erfarenhet inom sjukvården med en kandidatexamen i akutsjukvård, tre specialiserade sjuksköterskeutbildningar och en magisterexamen inom ledarskap. Han är även författare ...

Jonna Hedbys

Jonna är yrkesofficer vid Militärhögskolan Halmstad. Där är hon chef över reservofficersutbildningen och är även utbildad lärare inom taktik och pedagogik. Jonna har utövat ledarskap i praktiken un...

Juan Navas

Juan har arbetat som UGL-handledare i över 10 år. Han är utbildad vid Socialhögskolan och har sedan början av 90-talet arbetat inom socialtjänsten med fokus på barn- och ungdomsarbete. Han har även...

Jörgen Dahlström

Redan 1982 när Jörgen gick sin första UGL visste han att han skulle jobba som handledare en dag. Och så blev det. Jörgen är reservofficer i Marinen och har läst ledarskap inom försvaret och på Hand...

Kenneth Haninge

Kenneth Haninge är en mycket erfaren UGL-handledare och har genomfört över 400 UGL-kurser, vilket tillsammans med hans långa erfarenhet gjort honom så efterfrågad som handledare. Kenneth är utbilda...

Kerstin Nyman Bingman

Kerstin arbetar både som UGL-handledare och med coaching av individer. Hon har mer än 15 års erfarenhet som utbildningskonsult med fokurs på chefs – och medarbetarutveckling. Kerstin har en bakgrun...

Kjell Sunesson

Kjell har en bakgrund som Gymnastikdirektör och har tidigare arbetat som reservofficer inom försvaret. Han har även arbetat som chef bl.a. inom Riksidrottsförbundet och vid Örebro universitet (inst...

Klara Kviberg

Klara är certifierad UGL-handledare och är specialiserad inom individuell handledning, ledarskapsutveckling, team- och organisationsutveckling. Hon har en bakgrund inom den digital design- och tjän...

Krister Fredin

Krister är leg. familjeterapeut och läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri och är nu verksam som överläkare inom primärvården. Under arbetet som överläkare och medicinskt ansvarig inom bar...

Kristina Börjeson

Kristina är en organisations- och kommunikationskonsult med över 15 års erfarenhet av att hjälpa ledare att skapa hållbar förändring genom att öka engagemanget hos företag, organisationer och team....

Kurt Karlsson

Kurt genomför uppdrag i både privat och offentlig sektor, verkar mest inom chefs- och ledarutveckling, har betydande erfarenhet från design, planering och genomförande av olika utvecklingsinsatser ...

Lars Arestrand

Lars har stor erfarenhet från olika arbetsledande befattningar inom HR, utbildning, systemutveckling, information och kommunikation inom Försvarsmakten. Han är UGL handledare sedan 1986 och är cert...

Lasse Karlsson

Lasse har arbetat som handledare för UGL-kurser sedan 1998. Han har drygt tjugo års erfarenhet av att utveckla ledare, team och organisationer. Idag arbetar han med personlig utveckling av chefer, ...

Lena Marie Beillon

Lena är certifierad UGL-handledare och arbetar även som konsult med inriktning på hälsofrämjande ledarskap och hållbar utveckling. Hon har även en gedigen teoretisk bakgrund med flera akademiska ku...

Lena Sobel

Mer information kommer inom kort.

Lena Steneby

Lena är Beteendevetare och har arbetat med utbildning sedan 1977. Hon är inrikatd på ledarskapsfrågor och är bl.a. certifierad i UGL 2008, Belbin TeamSkills och ICF Dipl coach.

Lena Wieweg

Lena arbetar sedan 1998 som konsult inom utbildning, coaching och ledarskap. Lena anser att vidareutbildning, egenutveckling och fördjupning är en ständigt pågående process. Hon är specialiserad på...

Lhinn Holmbergh

Lhinn är utbildad ekonom och socionom med mångårig chefserfarenhet inom offentlig förvaltning, med stort fokus på organisationsutveckling, struktur, teamprocesser och personlig utveckling.  Lh...

Lilly Sjöblom

Lilly Sjöblom har en lång erfarenhet som pedagog och handledare av grupper. Lilly är i grunden utbildad civilekonom och har under stor del av sitt arbetsliv arbetat som lärare och pedagogisk coach....

Linda Vingren

Linda har arbetat som chef i ledande befattningar de senaste 5 åren inom framförallt utbildningssektorn. Lindas ledstjärnor i sitt ledarskap handlar om tydlighet, förtroende och delaktighet och att...

Lisa Carlberg

Lisa är hälsopedagog och arbetar som konsult inom ledarskap och grupputveckling. Hon har som kursledare och lärare arbetat hälsofrämjande med vuxna och ungdomar i olika utbildningssammanhang. Hon a...

Lisa Sandborgh

Lisa är certifierad coach och ledarskapskonsult med över 30 års erfarenhet i skolans värld, som legitimerad lärare och skolledare, framför allt på gymnasienivå. Hon har en lång chefserfarenhet och ...

Lisa Swahn

Förutom att arbeta som kursledare för UGL handleder Lisa även processer för alla typer av företag och organisationer. Hon arbetar också med ledarutveckling med inriktning på projektledare och bistå...

Liselott Vahermägi

Som konsult utbildar och vägleder Liselott chefer och anställda i kommuner, regioner och statliga institutioner, universitet, privata företag, ESR-projekt och ideella organisationer i lednings- och...

Livia Déak Jönsson

I mitt yrke som ledare drivs jag alltid av att göra inverkan, att arbeta för kvalitet och att leverera positiva resultat. Personligen följer jag en medarbetarcentrerad ledarstil och jag strävar stä...

Lotta Ankarlilja

Lotta är certifierad UGL-handledare och har tidigare arbetat med som chefs- och ledarutvecklare i Region Skåne. Hon har en fil.kand. examen i beteendevetenskap med inriktning på ledarskap och pedag...

Louise Vinberg

Louise har lång erfarenhet av offentlig verksamhet där hon arbetat i olika roller. Under drygt 30 år har hon har varit delaktig i ledningsgruppsarbete och haft personalansvar för stora grupper. Hon...

Lucia Grimaldi

Lucias bakgrund är inom marknadsföring och försäljning där hon har arbetat för stora företag både globalt och i Sverige i över 25 år. En av de viktigaste uppgifterna var att skapa långsiktiga och h...

Madeleine Sohlberg

Mer information kommer inom kort.

Magnus Einarsson

Magnus Einarsson har en bakgrund i Försvarsmakten där han har utbildat i ledarskap och pedagogik under många år. Utbildningen har varit både teoretisk och praktisk med inriktning på hur individen f...

Magnus Fristedt

Magnus har lång erfarenhet från privata näringslivet som HR chef, merparten av detta i internationell och multikulturell miljö (IKEA, Ikano Gruppen och Pharmacia). Har har under alla dessa år funge...

Magnus Lövgren

Magnus Lövgren har studerat beteendevetenskap och pedagogik, vilket resulterade i en fil.kand examen.

Magnus har stor förståelse för vad chefsskap och ledarskap handlar om med sin långa erfar...

Malin Feldt

Malin har en bakgrund inom psykiatri och pedagogisk verksamhet där hon arbetat som skolledare med verksamhets- och personalansvar. Hon är utbildad samtals-, kris- och sorgterapeut. Hon är även cert...

Malin Frisendahl

Malin Frisendahl har genomfört över 60 UGL-kurser och har en bakgrund inom SIS med socialpedagogisk inriktning. Hon är certifierad i UGL 2008, GDQ, SDI Premier Edition, Teambuilding och konflikthan...

Malin Tappert

Malin Tappert är konsult inom ledarskap, utveckling och processledning. Hon har lång erfarenhet av att jobba med dessa frågor i Sverige och internationellt.

Malin har varit verksam inom närin...

Marcus Strömgren

Marcus arbetar som hälsoplanerare och har examen som hälsoutvecklare och en magister i ledarskap. Han är UGL handledare och certifierad i UGL 2008 konceptet. Marcus har fördjupade kunskaper inom or...

Maria Bomberg

Maria har en grundutbildning som projektledare, marknadsförare och kommunikationsstrateg. Med lång erfarenhet som ledare inom kommunikations- och techbranschen har hon på senare tid riktat sin uppm...

Maria Ericson

Förutom att handleda UGL arbetar Maria med att utifrån chefers behov skräddarsy ledarutvecklingsprogram. Programmen har alltid inslag av omvärldsspaning och är kopplad till den egna verksamheten. F...

Marianne Littke

Marianne har arbetat under många år som konsult inom ledarskapsutveckling, gruppdynamik, konflikthantering och teambuilding. Hon är även instruktör i frivilligförsvaret där hon fått en gedigen kuns...

Marianne Nordmark

Marianne är i grunden redovisningsekonom men har sedan 1991 arbetat som organisationskonsult med affärsutveckling, organisationsutveckling, ledarskap, grupputveckling och kompetensutveckling. Hon h...

Marie Krüeger

Vid sidan av sina UGL-uppdrag arbetar Marie med strategiutveckling och med företagsanpassat ledarskap och grupputveckling. Hon leder även faciliterings- och förändringsprocesse och arbetar med indi...

Marie Olsson

Marie Olsson är certifierad UGL-handledare och har i många år arbetat med ledare och grupper från olika branscher och verksamheter. Att leda förändringar och utveckla verksamheter, grupper, idéer o...

Mariola Gummesson

Förutom att handleda UGL arbetar Mariola som organisationskonsult med fokus på utveckling av chefer och medarbetare. Mariola har tidigare varit verksam inom försvaret, sjukvården och inom den priva...

Markus Frantz

Presentation och bild publiceras inom kort.

Markus Hellby

Markus älskar att arbeta med människor och bygga starka team genom goda relationer. Han trivs med att leda andra och stötta deras personliga utveckling. Att vara en ledare som lever enligt sina egn...

Markus Selin

Markus är civilingenjör (LTU) och civilekonom (UU) med omfattande ledarskapskompetens. Han har även arbetat inom kommunikation och påverkansarbete, som nordisk marknadschef för en teknikkonsultkonc...

Mats Bergström

Mats är före detta militär och har arbetat med ledarskap och som ledarutbildare i många år. Hans utbildning från menig till major innefattade bland annat studier av strategi, administration och led...

Mats Engholm

Mats har senaste tjugo åren arbetat med uppdrag främst med inriktning på utveckling, utbildning och coachning av chefer, ledningsgrupper, team, projektgrupper och hela arbetsplatser. Mats har även ...

Mats Paulsson

Mer information kommer inom kort.

Mats Wahlström

Tidigare har Mats varit verksam som egenföretagare med inriktning på ledarskap, grupputveckling, coachning, samtalsterapi och krishantering. Vid sidan av konsultuppdra och handleda UGL-kurser har M...

Matti Kortelainen

Matti arbetar med ledarskapsutveckling och är certifierad handledare i senaste versionen av Utveckling av Grupp och Ledare (UGL). Matti aretar även med coaching och  utveckling av individer oc...

Mattias Gerdin

Mattias är utbildad gymnasielärare i idrott och hälsa samt engelska, en av de första i sitt slag i Sverige, utbildad vid Umeå universitet. Efter ca 15 år i kommunal skola i Linköping, de sista åren...

Mattias Seljee

Mattias har arbetat som HR-konsult och coach sedan 2001. Han har genomfört en stor mängd uppdrag främst inom Ledar-, Grupp- och Organisationsutveckling samt HR-stöd. Dessa har bland annat innefatta...

Mauro Pliscovaz

Mauro utbildade sig till socionom på Örebro Universitet och har 30 års erfarenhet av socialt arbete i olika former, både i Sverige och utomlands. Han har till exempel arbetat inom AGIS-programmet p...

Max Rapp Ricciardi

Mer information kommer inom kort.

May Ingridsdotter

May är UGL handledare sedan 2001 och har genomfört UGL-kurser varje år sedan dess. May är också certifierad MBTI handledare och har utbildat sig i Mindfulness hos Jon Kabat Zin i USA. Främst har ho...

Meta Lagerström

För Meta har det genom hela hennes yrkesverksamma liv varit en passion att arbeta med kommunikation. Hon har mångårig erfarenhet när det gäller att arbeta inom marknadskommunikation och frågor rela...

Michael Carlsson

Michael har tidigare varit officer. Men under senare delen av sin karriär har han arbetat som huvudlärare i ledarskap och idrott på Militärhögskolan Karlberg. Parallellt med sina utbildnings- och u...

Michael Kröger

Michael har en bred utbildning inom det beteendevetenskapliga området, och han är certifierad kommunikolog, certifierad coach (SCIC), diplomerad pedagog och NLP Practitioner. Förutom UGL-handledare...

Mikael Jonsson

Mikael är UGL handledare sedan 1991 och är certifierad i UGL 2008 konceptet. Han har under flera år arbetat som lärare i ledarskap och pedagogik vid officershögskolan. Mikael har även erfarenhet fr...

Mikael Karlsson

Mikael, UGL-handledare sedan millennieskiftet, använder IMGD-modellen och GDQ (Group Development Questionnaire) i sin roll som chefsutvecklare. Med över två decenniers erfarenhet inom kommun, stat ...

Mikael Persson

Presentation publiceras inom kort.

Mikael Strömstedt

Mikael har under flera års tid arbetat som chef och förändringsledare. Bland annat som administrativ chef, sektionschef, förbundschef, utvecklingschef och enhetschef.

Han har även under flera...

Moa Asperö Lind

Moa har arbetat med ledarskap och pedagogik sedan år 2000. Hon är diplomerad samtalsterapeut i KBT och Psykosyntes och har gjort en uppsatsskrivning om ”Ledarskap genom självkännedom” där profiler ...

Monica Lindfors

Monica är organisationskonsult med flera års erfarenhet av grupp- och individutveckling. Vid sidan av sina konsultuppdrag arbetar hon som UGL-handledare och Certifierad Coach. Monica har även lång ...

Monica Utterdahl

Monica har mångårig erfarenhet som chef inom HR området, bland hennes tidigare anställningar finns Consafe AB, Drott AB, Skanska AB, Skanska Management Institute och Capio AB. Hon driver sedan någr...

Monika Götesdotter

Monika har arbetat som handledare för UGL sedan 2007. Hon är även ceritfierad för SDI Premier Edition, The Human Element och är diplomerad coach. Monika har sin bakgrund som internutbildare inom IK...

Niclas Folkesson

Niclas har lång erfarenhet som organisationskonsult med fokus på kulturförändring och anpassade utbildningar för lednings- och arbetsgrupper. Han arbetar även som mental coach till yrkeslandslaget....

Nils Lif

Mer information kommer inom kort.

Nina Åkerstedt

Förutom UGL arbetar Nina Åkerstedt som lärare och har en heltidsanställning på Sundsvalls Folkhögskola. Där undervisar hon och är kursansvarig för utbildningen Beteendevetenskap och hälsa. Nina und...

Olof Mark

Olof arbetar med ledarskapsutvecklingskurser och individuell coaching för företagsledare och chefer i olika linjefunktioner. Han har en gedigen erfarenhet av att leda och utveckla individer, team, ...

Olof Röstin

Olof är diplomerad handledare för UGL, konflikthantering och teambuilding. Han arbetar som konsult och har stor erfarenhet av grupp- och individutveckling, teambuilding, chefs- och arbetsledarutbil...

Olov Granath

Olov är certifierad UGL-handledare och arbetar även inom Försvarets utbildningsverksamhet med inriktning på att utbilda nya officerare i pedagogik och ledarskap. Olov bedriver även ett antal olika ...

Patricia Stahl

Patricia är certifierad UGL-handledare och arbetar främst med ledarskapsutveckling. Hon har en bakgrund inom som polis med olika chefsbefattningar. Hon har även arbetat som verksamhetsutvecklare oc...

Patrik Lindén

Patrik Lindén arbetar som handledare inom UL, UGL och SDI. hHan är även certifierad för olika personlighetsanalyser. Patrik med grupp- och teamutveckling samt individuell coaching. Han är certifier...

Patrik Lovén

Patrik Lovén är en mångsidig ledare med bred erfarenhet inom både militärt och civilt ledarskap. Inom marinen har han tjänstgjort som fartygschef och även som chef för Marinens Utbildnings- och Led...

Patrik Norrbin

Mer information kommer inom kort.

Pedram Tabatabaie

Pedram Tabatabaie är certifierad UGL-handledare med lång erfarenhet av konceptet. Under perioden 2012 -2017 ansvarade han dessutom Umeå universitets satsning på UGL. Pedram arbetar som neurokirurg ...

Per Sandelin

Per arbetar med ledarskap, medarbetarskap och lagutveckling som ledarskapskonsult både genom öppna utbildningar men även genom skräddasydda utbildningar direkt till företag.

Per har en bakgru...

Per-Anders Josenby

Per-Anders Josenby har över 14 års erfarenhet som präst och lång erfarenhet från utlandsuppdrag genom Försvarsmakten. Per-Anders (PA) har även jobbat med fokus på organisations-, ledarskaps- och in...

Peter Jungerfelt

Peters yrkeskarriär inleddes med 10 år som officer vid I 17 i Uddevalla. Under åren 1988-1999 var han sedan utbildare och enhetschef på Skandia Försäkrings AB. 1999- 2002 arbetade Peter som IT-peda...

Petra Back

Petra arbetar med kompetensförsörjning, coaching, grupp, individ- och ledarskapsutveckling. Hon har en yrkesbakgrund inom försäljning, bemanning och rekrytering. Petra har ett genuint intresse för ...

Petra Lilja Hagell

Petra är diplomerad handledare för UGL och handleder sedan flera år regelbundet UGL-kurser. Hon arbeta även grupp- och individutveckling, teambuilding, ledningsutveckling liksom konflikthantering, ...

Petra Myhrman

Petra arbetar med grupputveckling och ledarutveckling både på strategisk och på operativ nivå. För henne är ledarskap en samhällsfråga. Petra vill bidra till välmående hos individer och hos organis...

Petra Thomassen

Petra handleder både UGL och FS (Förtroendefullt Samarbete). Hon har tidigare arbetat i olika chefsroller både inom privata och offentliga verksamheter. Hon är utbildad ADT-terapeut och har även ma...

Richard Heingard

Richard har yrkesmässig erfarenhet från både offentliga verksamheter och näringslivet. Han håller en från Försvarshögskolan och det egna ledarskapet hela tiden funnits med som en röd tråd i hans ut...

Robert Koss

Robert är präst i Svenska Kyrkan, där han under de senaste sex åren har haft arbetsledande tjänster. År 2001 var han med och startade Dialogteamet i Skellefteå, där han arbetar med mångfaldsfrågor ...

Roger Klahr

Med många års erfarenhet som officer och verksamhetsledare har Roger utvecklat en djup förståelse för människor, ledarskap och lagarbete. Dessa färdigheter har varit avgörande i hans andra roll som...

Roland Persson

Roland har en bakgrund som officer. Har under tio års tid arbetat med rekrytering och utbildning inom pliktverket. Roland har även ett förflutet inom idrottsrörelsen och är certifierad idrottsmasss...

Rolf Gustavsson

Rolf har efter studier i Linköping arbetat inom bilbranschen i ca 20 år, i egen konsultrörelse, och inom utbildningsverksamhet som ekonomichef, administrativchef, försäljningschef, regionchef och v...

Rosemary Waher Schennings

Rosemary har mångårig erfarenhet som chef inom utbildningsvärlden, däribland som rektor, utbildningschef och VD. Hon har arbetat med skolutveckling under hela sin karriär samt utbildat chefer och l...

Rune Tapper

Rune Tapper har omfattande erfarenhet av ledarskap och har bl a genomfört utvecklingsarbete inom försvaret, offentlig verksamhet och inom näringslivet. Förutom UGL-kurser handleder han även UL, IL,...

Shujaat Noormohamed

Shujaat är utbildad socionom och har arbetat som förvaltningschef inom välfärdsbranschen de senaste 20 åren. Han talar och skriver sex språk inklusive svenska, engelska, tyska, hindi, gujarati samt...

Siv Bäcklin Englund

Siv är beteendevetare och legitimerad KBT terapeut och är sedan många år egen företagare och konsult. Hon har omfattande erfarenhet från uppdrag inom handledning och team- ledarutveckling. 

Sofia Arvegård

Sofia har specialiserat sig på den senaste forskningen om gruppdynamik. Hon föreläser, faciliterar och designar processer för att utveckla team, ledare och företag med forskningen som utgångspunkt....

Sofie Andersson

Sofie har arbetat som utbildnings- och processledare, entreprenör, styrelseledamot och konsult inom organisationsutveckling. Sedan fyra år tillbaka leder Sofie företag som fokuserar på social innov...

Stefan Brattfeldt

Stefan är socionom med vidareutbildning inom missbruksarbete. Sedan 1996 arbetar han som konsult med inriktning mot chefs- och ledarutveckling. Han har varit UGL-handledare sedan 1993, men har unde...

Stefan Hagslätt

Stefan har erfarenhet från arbete med personlig utveckling av chefer och som handledare i ledarutvecklingsprogram inom den offentliga sektorn. Stefan var tidigare officer och arbetade under flera å...

Stephan Eberdal

Stephan Eberdal har arbetat som UGL-handledare sedan 1997. han är även certifierad för GDQ, FIRO-B & SDI. Som person är Stephan en jordnära praktiker med ett stort hjärta som brinner för utveck...

Susanna Ernstsson

Sanna har lång erfarenhet inom utveckling av arbetsgrupper och organisationer. Hon har alltid haft en stor nyfikenheten på människor och beteenden med mottot ”Utgå alltid ifrån att andra ser på ver...

Susanna Nygren

Susanna arbetar som vårdenhetsöverläkare inom förlossningsvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Sedan 2014 utbildar hon också blivande specialistläkare i ledarskap, handledning oc...

Susanne Falk

Susanne Falk är verksam inom den offentliga sektorn med utvecklingsarbete i organisationer, ledarskap och medarbetarskap och projekt i olika former sedan 1987. Hon har arbetat med UGL sedan början ...

Susanne Markovska

Susanne har en roll som programansvarig på Chefakademin. Hon har tidigare haft flera olika chefsroller på olika nivåer inom industriell verksamhet, samt ett antal olika roller inom HR. 

...

Susanne von Sydow

Susannne är UGL handledare sedan 2003 och har uppdaterad utbildning för UGL 2008. Hon är personalvetare med arbetspsykologi som huvudämne och har en bakgrund inom bank och finans. Hon har tidigare ...

Thom Gustafsson

Thom har arbetat som UGL-handledare sedan 2003 och genomför flera UGL-kurser varje år. Han har tidigare arbetat som officer i Försvarsmakten och har lång erfarenhet av ledarskap och ledning på komp...

Thomas Falkstrand

Thomas är certifierad UGL-handledare och har tidigare arbetat som officer med examen från Försvarshögskolan. Han har även arbetat som produktionschef både inom offentlig sektor och näringslivet. Vi...

Tony Månsson

Tony är certifierad UGL-handledare. Han har en bakgrund som officer. Sedan 1998 erbjuder Tony expertis inom chefs- och ledarutveckling, utveckling av ledningsgrupper, handledning på individ- och gr...

Ulf Konradsson

Sedan 1975 har Ulf varit anställd inom Försvarsmakten. Nu är han verksam som utbildningsansvarig hos Försvarsutbildarna med inriktning på utbildning mot hemvärns- och frivilligpersonal. Ulf blev UG...

Ulf Lundgren

Ulf har en lång erfarenhet av utbildning och som handledare i olika typer av utbildningsprocesser. Han genomförde sin egen utbildning och skaffade sig erfarenhet som chef och ledare inom försvaret....

Ulla Hoppe

Ulla är fil dr i pedagogik och legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning. Hon är av Försvarshögskolan utbildad och godkänd UGL-handledare. Ulla är även licenserad IDI-användare (Interperson...

Ulrika Palm

Mer information kommer inom kort.

Vickie Peolin

Vickies drivkrafter ligger i ”välmående och välfungerande grupper och organisationer”. Hälsoperspektivet är viktigt, vilket bland annat blir påtagligt i ledarskapet. Att må bra är en förutsättning ...

Wilas Wihlstrand

Wilas arbetar som kompanichef på Militärhögskolan i Halmstad. Han har drygt 30 års erfarenhet från Försvarsmakten där han har utövat ledarskap i praktiken på alla nivåer - från soldat till kompanic...

Åke Lindfors

Åke Lindfors har lång erfarenhet som ledare/chef från anställningar hos bl.a. Icon Medialab AB, Ericsson Informations Systems AB, Datapoint, Nixdorf, Ementor och Nokia System. Åke har sedan flera å...

Åsa Andersson

Åsa handleder både UGL och UL-kurser. Hon har en bakgrund som beteendevetare med inriktning personalfrågor. Hon har även arbetat som chef och innehaft roller med ansvar personalfrågor inom offentli...

Åsa Höistad Jonsgården

Åsa är certifierad UGL-handledare och har mångårig erfarenhet inom teamutveckling, ledarskapsutveckling och processledning i både internationella och svenska sammanhang.

Åsa är verksamhetsche...

Åsa Lindén

Åsa Lindén är certifierad handledare för UGL och SDI nivå 1 och 2. Hon arbetar både med teamutveckling och individanpassad coachning. Åsa har flera års erfarenhet av marknad, ekonomi och försäljnin...