Uppdatering kring Covid-19: Vår verksamhet fortlöper som vanligt men vi gör allt vi kan för att förebygga smittspridning och skapa en trygg och säker miljö på våra kurser. Vi följer kontinuerligt utvecklingen och förhåller oss till de direktiv som ges av Folkhälsomyndigheten.

UGL med Jim Österlund

Jim arbetar sedan många år som team- och grupputvecklingskonsult. Han har tidigare arbetat som företags- och personalledare i andra organisationer och därigenom fått en god grund för sitt arbete med lednings- och gruppdynamiska frågor. 

Jim är bl.a. certifierad i UGL 2008, BelBin Team Skills, SDI Premier mfl.

UGL-kurser med Jim Österlund

Datum Plats Kursledare Totalpris Platser Bokning
Vecka 5
1 feb. - 5 feb. 2021
Hotel J
Stockholm
Jim Österlund
Marianne Littke
28 800 kr
Fullbokad
Vecka 8
22 feb. - 26 feb. 2021
Näsby Slott
Stockholm
Jim Österlund
Lisa Carlberg
28 400 kr
Flertal platser kvar
Vecka 20
17 maj - 21 maj 2021
Lovik Hotell
Stockholm
Jim Österlund
Ulla Hoppe
28 400 kr
Flertal platser kvar
Senaste omdömen
2020-12-16 | A.N.
Hög kompetens hos kursledare. Intensivt och lärorikt upplägg. Bra mat och logi.