Uppdaterade kurstillfällen våren 2023
Nu har vi uppdaterat hemsidan med massor av nya kurstillfällen för våren 2023. /Mvh UGL-guiden

Allt du behöver veta om UGL-utbildningar

Allt du behöver veta om UGL-utbildningar

UGL är den mest populära ledarskapsutbildningen i Sverige. Här berättar vi allt som är värt att känna till om utbildningen innan du anmäler dig.

Kort om UGL-utbildningen

 • Pågår i 5 dagar och hålls alltid på en kursgård
 • Gruppen består av mellan 8 och 12 deltagare
 • Kursen leds av två handledare som har certifierats av Försvarshögskolan
 • Under utbildningen bor du på kursgården och deltar aktivt i utbildningen

Lista över kursgårdar
Lista över certifierade handledare
Aktuella kurstillfällen 

Vad är UGL?

UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är utbildning för ledare och medarbetare. Ursprungligen kommer denna typ av utbildning från Försvarsmakten som utformade den på 1970-talet. Idag är den dock en väldigt populär utbildning inom både det svenska näringslivet och i den offentliga sektorn. 

Tanken med UGL är att du som individ ska få en förståelse för och kunna utforska hur både du själv och andra fungerar i en grupp. Du får även insyn i hur du påverkar och påverkas av andra människor. Genom utbildningen får du bland annat en ökad förståelse vilka olika faktorer som påverkar skapandet av en effektiv grupp, hur konflikter uppstår och hur olika personlighetstyper agerar och hanterar olika situationer och känslor.

Genom detta kan du sedan dra slutsatser och erhålla lärdomar som kan bidra till en mer produktiv gruppdynamik. I utbildningen får du även kännedom om hur en grupp når utveckling, löser problem och hur gruppen bör ledas i olika faser. 

Sammanfattning av lärdomar

Genom de olika uppsatta delmålen ska du som deltagare på en UGL-kurs få en ökad förmåga för:

 • Förståelse och hantering av konflikter
 • Tydlig kommunikation
 • Problemlösning
 • Ta och ge feedback
 • Arbeta med lärande och reflektion (både enskilt och i grupp)
 • Få ökat självförtroende och ökad självkännedom
 • Förståelse för behovet av olika ledarskapsstilar
 • Förståelse av hur känslor inverkar på både individ- och gruppnivå
 • Förståelse för hur etnicitet, kön och andra faktorer påverkar både relationer och ledarskapet
  Kunna urskilja stadier i gruppens utveckling och förhållningssättet till dessa stadie

Målgrupp för UGL-utbildningar

UGL-utbildningar passar för alla som vill utvecklas i sitt egna ledarskap samt veta hur man fungerar i relation till andra personer i en grupp och hur man kan bli mer effektiv i rollen som chef/ledare. Utbildning riktar sig till både chefer och medarbetare. Det spelar inte heller någon roll om du arbetar inom den offentliga sektorn eller i det privata näringslivet. 

Det är dock viktigt att tänka på att du bör vara i psykisk balans och med en stabil livssituation om du ska genomgå UGL-utbildningar. Detta för att kursen kan upplevas intensiv och utmanande. Det krävs att du som deltagare ansvarar för ditt eget lärande och visar ett aktivt engagemang under hela kurstiden. Du ska även kunna åstadkomma en personlig utveckling vilket kan vara svårt om du samtidigt ska försöka hantera personliga problem. 

För att få ut det mesta möjliga av utbildningen bör du också tänka på att vara utvilad och undvika stress innan du påbörjar kursen. Under utbildningen är det bra om du kan fokusera på din utveckling och reflektion. Det kan också vara bra att vara förberedd på att du kanske kommer få nya insikter under utbildningen om hur du själv är som person och att denna bild kanske inte stämmer med den uppfattning du har om dig själv. Om du visar engagemang, är aktiv och har ett öppet sinne ökar möjligheten att du når nya insikter och perspektiv.

Kursupplägg - UGL

Kursupplägget för en UGL-utbildning är att den genomförs under fem sammanhängande dagar (veckodagar) och sker i internatform på en kursgård. Antalet deltagare varierar mellan åtta och 12 stycken. Deltagarna ska vara en så kallad främlingsgrupp. Tanken är nämligen att deltagarna inte ska känna varandra sedan tidigare för att varje individ ska nå maximal personlig utveckling och uppriktig feedback från andra.

Genom att delta i en grupp med exempelvis kollegor kan detta leda till att den feedback du erhåller under utbildningen inte är lika öppen eller uppriktig som om du skulle få densamma av en person du inte känner. Det råder inte heller något beroendeförhållande mellan deltagarna, och det är därför chef och medarbetare inte bör delta på samma kurs. Gruppsammansättningen i en UGL består av personer med olika åldrar, kön, etnicitet och yrkestillhörighet, allt för att du ska lära dig att hantera de olikheter som kan förekomma i en grupp.

En UGL utbildning leds alltid av två handledare som är både godkända och registrerade av Försvarshögskolan och har därmed god utbildning och kompetens inom området. Metoden som används inom UGL är strukturerad och systematisk med en tydlig manual för handledarna och uppsatta mål för deltagarna. Utbildningen innehåller praktiska övningar, träningspass och utvärderingar av gruppens utveckling som också varvas med teori och fakta om ledarskap och grupputveckling. 

Sök UGL-kurs

Frågor?

Ring 08-5000 25 25 eller maila kundtjanst@ugl-guiden.se