UGL med Dan Nordlöf

Dan arbetar som konsult med specialitet i anpassade uppdrag där förändring av kulturer och människors beteende är en förutsättning för framgång. Dan har uppdrag inom olika branscher, kommuner, statliga verk och företag. Uppdragen initieras oftast av chef som ansvarar för verksamhetens resultat och ofta är utveckling för ledningsgrupp jämte chefscoaching ingående parallella processer. Dan visualiserar gärna med bilder och färg och har utbildat sig i Strategic Facilitation vid Groove International i San Francisco.

Dan har goda erfarenheter av att arbeta ”från ax till limpa” dvs analysera situationen, kulturen och önskvärd framtid. Därefter design & planering av de aktiviteter som skapar förutsättning för önskvärd förändring för att därefter medverka i genomförandet. Exempel på uppdragsgivare är Luftfartsverket, Jordbruksverket, Sjöfartsverket, ABB, Volvo, Whirlpool, Lawson (fd Intentia), SYSteam, OKG, Eón, TROAX, ESBE och Stora Enso.

Dan är handledare sedan 1988 och medverkade 1995-1996 i framtagningen av den nya handledarutbildningen FUGL/HUGL. Har genomfört ett stort antal UGL kurser och handlett FUGL samt examinerat nya handledare. Dan är certifierad i den senaste uppdateringen dvs UGL2008. Dan är även certifierad användare av Teamskills och utbildar användare av IPS EGO360.

UGL-kurser med Dan Nordlöf

Inga aktuella kurser för tillfället.
Senaste omdömen
2020-06-23 | MR
Oerhört intensiv och givande kurs! Tyckte den upplevelsebaserade metoden var väldigt effektiv. Mycket fokus låg på att s...