Uppdatering kring Covid-19: Vår verksamhet fortlöper som vanligt men vi gör allt vi kan för att förebygga smittspridning och skapa en trygg och säker miljö på våra kurser. Vi följer kontinuerligt utvecklingen och förhåller oss till de direktiv som ges av Folkhälsomyndigheten.

UGL med Per-Anders Josenby

Per-Anders Josenby har över 14 års erfarenhet som präst och lång erfarenhet från utlandsuppdrag genom Försvarsmakten. Per-Anders (PA) har även jobbat med fokus på organisations-, ledarskaps- och individuell utveckling.

PA var i Thailand de första 2 veckorna under Tsunamikatastrofen och sändes ut av Försvarsmakten för att stödja svensk Försvarsmaktspersonal i samband med jordbävningen i Pakistan 2005. Han har en bred erfarenhet från HR, konflikthantering, krisorganisering och krisstöd samt gruppers utveckling genom sina olika uppdrag men även som chef och arbetsledare.

PA har genom sitt dagliga arbete en stor erfarenhet av att jobba med människor med olika bakgrunder samt olika åldrar. Genom närvaro och pedagogiska hållning vill PA bidrar till självinsikt och medvetenhet om det egna ansvaret i individers och gruppers utveckling. PA pekar alltid på att gruppmedlemmar måste definiera sina behov av nödvändiga relationer för att gruppen skall kunna prestera och leverera resultat. Det är den kollektiva intelligensen som gör gruppens resultat.

Per-Anders är grundutbildad i det senaste UGL 2008 konceptet. Per-Anders samarbetar med olika nätverk, bl.a. Försvarsmakten.

UGL-kurser med Per-Anders Josenby

Inga aktuella kurser för tillfället.
Senaste omdömen
2022-05-04 | Eveline
Helt fantastisk! Viktiga insikter i ledarskap och medarbetarskap blev så tydliga under kursens gång. Förutom att kursen ...