Uppdatering kring Covid-19: Vår verksamhet fortlöper som vanligt men vi gör allt vi kan för att förebygga smittspridning och skapa en trygg och säker miljö på våra kurser. Vi följer kontinuerligt utvecklingen och förhåller oss till de direktiv som ges av Folkhälsomyndigheten.

UGL med Bob Rosell

Har lång erfarenhet av både direkt och indirekt ledarskap främst inom Försvarsmakten, är officer med inriktning trupptjänst (operativ och taktisk officer).

Är sedan 2007 major och verkat i flera år som plutonchef, skolchef, kompanichef, stabschef samt ställföreträdande bataljonchef (bataljon ca 646 personer). Han har i hela sin militära karriär varit chef med ansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö, vilket har gett Bob en gedigen ledarskapserfarenhet. I och med att Bob jobbar som chef så kan han lätt relatera till olika utmaningar som chefer möter kopplat till dagens krav och förväntningar.

När det gäller ledarskapsutbildningar så är Bob bl a av Försvarshögskolan certifierad handledare för Utveckling Grupp och Ledare (UGL), Utvecklande Ledarskap (UL), Ledarskap och Självkännedom (LoS). Handledarutbildare av UGL och UL handledare. Han har genomfört Försvarshögskolans handledarutbildning i Indirekt Ledarskap (IL). Han är även diplomerad professionell coach enl ICF krav.

Bob har hållit föreläsningar i ledarskap på bl a Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, Högskolan i Halmstad och Försvarshögskolan i Stockholm.


UGL-kurser med Bob Rosell

Datum Plats Kursledare Totalpris Platser Bokning
Vecka 27
4 juli - 8 juli 2022
Hovs Hallar
Båstad
Siv Bäcklin Englund
Bob Rosell
24 600 kr
Flertal platser kvar
Senaste omdömen
2022-05-04 | Eveline
Helt fantastisk! Viktiga insikter i ledarskap och medarbetarskap blev så tydliga under kursens gång. Förutom att kursen ...