Uppdaterade kurstillfällen våren 2023
Nu har vi uppdaterat hemsidan med massor av nya kurstillfällen för våren 2023. /Mvh UGL-guiden

UGL med Bob Rosell

Har lång erfarenhet av både direkt och indirekt ledarskap främst inom Försvarsmakten, är officer med inriktning trupptjänst (operativ och taktisk officer).

Är sedan 2007 major och verkat i flera år som plutonchef, skolchef, kompanichef, stabschef samt ställföreträdande bataljonchef (bataljon ca 646 personer). Han har i hela sin militära karriär varit chef med ansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö, vilket har gett Bob en gedigen ledarskapserfarenhet. I och med att Bob jobbar som chef så kan han lätt relatera till olika utmaningar som chefer möter kopplat till dagens krav och förväntningar.

När det gäller ledarskapsutbildningar så är Bob bl a av Försvarshögskolan certifierad handledare för Utveckling Grupp och Ledare (UGL), Utvecklande Ledarskap (UL), Ledarskap och Självkännedom (LoS). Handledarutbildare av UGL och UL handledare. Han har genomfört Försvarshögskolans handledarutbildning i Indirekt Ledarskap (IL). Han är även diplomerad professionell coach enl ICF krav.

Bob har hållit föreläsningar i ledarskap på bl a Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, Högskolan i Halmstad och Försvarshögskolan i Stockholm.


UGL-kurser med Bob Rosell

Inga aktuella kurser för tillfället.
Senaste omdömen
2024-03-21 | Daniel
Väldigt givande. Har lärt mig så mycket om mig själv som jag har svårt att se att jag kunde göra på ett annat sätt!...