UGL med Bob Rosell

Har lång erfarenhet av både direkt och indirekt ledarskap främst inom Försvarsmakten, är officer med inriktning trupptjänst (operativ och taktisk officer).

Är sedan 2007 major och verkat i flera år som plutonchef, skolchef, kompanichef, stabschef samt ställföreträdande bataljonchef (bataljon ca 646 personer). Han har i hela sin militära karriär varit chef med ansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö, vilket har gett Bob en gedigen ledarskapserfarenhet. I och med att Bob jobbar som chef så kan han lätt relatera till olika utmaningar som chefer möter kopplat till dagens krav och förväntningar.

När det gäller ledarskapsutbildningar så är Bob bl a av Försvarshögskolan certifierad handledare för Utveckling Grupp och Ledare (UGL), Utvecklande Ledarskap (UL), Ledarskap och Självkännedom (LoS). Handledarutbildare av UGL och UL handledare. Han har genomfört Försvarshögskolans handledarutbildning i Indirekt Ledarskap (IL). Han är även diplomerad professionell coach enl ICF krav.

Bob har hållit föreläsningar i ledarskap på bl a Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, Högskolan i Halmstad och Försvarshögskolan i Stockholm.


UGL-kurser med Bob Rosell

Datum Plats Kursledare Totalpris Platser Bokning
Vecka 42
12 okt. - 16 okt. 2020
Höörs Gästgifwaregård
Höör
Ann-Christine Bergström
Bob Rosell
26 300 kr
Flertal platser kvar
Vecka 50
7 dec. - 11 dec. 2020
Bosön
Lidingö
Marianne Littke
Bob Rosell
27 450 kr
Flertal platser kvar
Senaste omdömen
2020-06-23 | MR
Oerhört intensiv och givande kurs! Tyckte den upplevelsebaserade metoden var väldigt effektiv. Mycket fokus låg på att s...