Uppdatering kring Covid-19: Vår verksamhet fortlöper som vanligt men vi gör allt vi kan för att förebygga smittspridning och skapa en trygg och säker miljö på våra kurser. Vi följer kontinuerligt utvecklingen och förhåller oss till de direktiv som ges av Folkhälsomyndigheten.

UGL med Carin Staaf

Carin Staaf har varit anställd hos Umeå universitet under många år och där arbetat mycket med internutbildningar inom det studieadministrativa området. Vid sidan om detta så har hon varit instruktör i frivilligförsvaret där hon fått en gedigen kunskap i ledarskap, personlig utveckling och grupputveckling. Carin har erfarenhet av personalledande befattningar med budgetansvar.

Carin utbildade sig till handledare för UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) år 2001 och är numera även omcertifierad och behörig att handleda kurser som genomförs enligt uppdaterade versioner av utbildningen, fram till senaste versionen UGL 2016.

Hon är handledare för SDI 2.0 (Strength Deployment Inventory), en kartläggning som hjälper oss att använda våra styrkor effektivare i våra relationer. Samt handledare i UL (Utvecklande Ledarskap). En metod för personlig ledarutveckling genom teoretisk modell och ett bedömningsformulär för personlig utveckling.


UGL-kurser med Carin Staaf

Inga aktuella kurser för tillfället.
Senaste omdömen
2021-12-21 | Therese M
Jag kan verkligen rekommendera att gå utbildningen! "Gruppresan" och det mycket väl uppbyggda strukturen och innehållet ...