Uppdaterade kurstillfällen våren 2023
Nu har vi uppdaterat hemsidan med massor av nya kurstillfällen för våren 2023. /Mvh UGL-guiden

UGL med Patrik Lovén

Patrik Lovén är en mångsidig ledare med bred erfarenhet inom både militärt och civilt ledarskap. Inom marinen har han tjänstgjort som fartygschef och även som chef för Marinens Utbildnings- och Ledarskaps Centrum, vilket ger honom en djup inblick i kraven och utmaningarna i ledarskap inom marina miljöer. 

Utöver sin militära karriär har Patrik även innehaft positionen som rektor för en av John Bauers gymnasieskolor, vilket ger honom en unik insikt i ledarskap inom utbildningssektorn. 

Patrik har genomgått en omfattande utbildning, inklusive alla försvarets utbildningar i ledarskap samt utbildningar utanför det militära, som debriefing och projektledning. Under de senaste 20 åren har han arbetat inom områden som teambuilding, konflikthantering, UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), krishantering och ledarskapsutveckling, både inom näringslivet och inom försvaret. 

Patrik är en erfaren handledare och har varit UGL-handledare sedan 1986. Han innehar även certifieringar inom flera ledarskapsverktyg och metoder, inklusive The Human Element, Situationsanpassat ledarskap, Meyers Briggs Type Indicator (MBTI) och Strength Deployment Inventory (SDI).  

Personlighetsmässigt är Patrik känd för sin positivitet, humor och ärlighet. Han har en förmåga att se helheten i olika situationer, vilket har varit värdefullt i hans ledarskap. Utöver sitt professionella engagemang är Patrik passionerad för matlagning och dykning, vilket är hans främsta fritidsintressen efter sin familj. Patrik Lovén är en inspirerande ledare och individ som har berikat både militära och civila ledarskapssammanhang med sin kompetens och personlighet.

UGL-kurser med Patrik Lovén

Datum Plats Kursledare Totalpris Platser Bokning
Vecka 42
14 okt. - 18 okt. 2024
Rönneberga
Lidingö
Patrik Lovén
Carola Carlsson
29 700 kr
Flertal platser kvar
Vecka 47
18 nov. - 22 nov. 2024
Vann Spa Hotell
Brastad
Livia Déak Jönsson
Patrik Lovén
29 700 kr
Flertal platser kvar
Senaste omdömen
2024-05-23 | Madelene
Proffsiga, kompetenta och engagerade handledare, bra sammansättning av gruppen.