UGL med Rosemary Waher Schennings

Rosemary har mångårig erfarenhet som chef inom utbildningsvärlden, däribland som rektor, utbildningschef och VD. Hon har arbetat med skolutveckling under hela sin karriär samt utbildat chefer och ledare inom både privat och offentlig sektor. Hon är van att leda och arbeta i ledningsgrupper och brinner för att driva utvecklingsprocesser. Under sina år som konsult har arbete med team och ledare varit i fokus. Hon har också designat och arbetat som processledare vid större organisations- och verksamhetsförändringar.

Rosemary är certifierad UGL handledare sedan 1996, certifierad i UGL 2008, licensierad användare av Myers Briggs, Gordons personlighetsinventorium, Förändringens fyra rum samt 360 ledarutvecklingsinstrument. Hon genomför även upplevelsebaserade chefsutbildningar, kurser i pedagogik, PBL – problembaserat lärande, retorik och föreläser inom områden som lärande, teamarbete och chefskap.

UGL-kurser med Rosemary Waher Schennings

Inga aktuella kurser för tillfället.
Senaste omdömen
2020-06-23 | MR
Oerhört intensiv och givande kurs! Tyckte den upplevelsebaserade metoden var väldigt effektiv. Mycket fokus låg på att s...