UGL med Rosemary Waher Schennings

Rosemary har mångårig erfarenhet som chef inom utbildningsvärlden, däribland som rektor, utbildningschef och VD. Hon har arbetat med skolutveckling under hela sin karriär samt utbildat chefer och ledare inom både privat och offentlig sektor. Hon är van att leda och arbeta i ledningsgrupper och brinner för att driva utvecklingsprocesser. Under sina år som konsult har arbete med team och ledare varit i fokus. Hon har också designat och arbetat som processledare vid större organisations- och verksamhetsförändringar.

Rosemary är certifierad UGL handledare sedan 1996, certifierad i UGL 2008, licensierad användare av Myers Briggs, Gordons personlighetsinventorium, Förändringens fyra rum samt 360 ledarutvecklingsinstrument. Hon genomför även upplevelsebaserade chefsutbildningar, kurser i pedagogik, PBL – problembaserat lärande, retorik och föreläser inom områden som lärande, teamarbete och chefskap.

UGL-kurser med Rosemary Waher Schennings

Datum Plats Kursledare Totalpris Platser Bokning
Vecka 26
25 juni - 29 juni 2018
Lovik Hotell
Stockholm
Rosemary Waher Schennings
Bob Rosell
25 200 kr
Flertal platser kvar
Senaste omdömen
2018-04-24 | Tobias Vestergren
Fantastiska handledare och mycket trevlig kursgård. Jag har fått insikter jag tar med mig resten av livet.
2018-04-24 | Thobias Lind
Bästa och mest utvecklade kurs jag gått. Skall upplevas, ej läsas om. Högsta betyg!
2018-04-23 | Joakim Norman
Riktigt bra kurs. Man fick riktigt mycket "kött på benen" av den.