UGL med Jarl Silverberg

Jarl är handledare i gruppdynamik, samt handledare för utbildningarna UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), FUGL (Fördjupad UGL) och HUGL (Handledarutbildning UGL). Jarl har en universitetsexamen i beteendevetenskap och är även utbildad vid försvarsmakten inom psykologi och ledarskap. Tidigare var Jarl anställd vid Marinbasen Karlskrona som handläggare för arbetsmiljö. 

UGL-kurser med Jarl Silverberg

Datum Plats Kursledare Totalpris Platser Bokning
Vecka 49
4 dec. - 8 dec. 2017
Gottskär Hotell
Onsala
Meddelas senare
Jarl Silverberg
24 800 kr
Fåtal platser kvar
Vecka 6
5 feb. - 9 feb. 2018
Skeviks Gård
Stockholm
Ann Falkén
Jarl Silverberg
25 000 kr
Flertal platser kvar
Vecka 11
12 mars - 16 mars 2018
Skeviks Gård
Stockholm
Ann Falkén
Jarl Silverberg
25 000 kr
Flertal platser kvar
Vecka 17
23 apr. - 27 apr. 2018
Hotel J
Stockholm
Ann-Christine Bergström
Jarl Silverberg
24 800 kr
Flertal platser kvar
Vecka 24
11 juni - 15 juni 2018
Villa Brevik
Stockholm
Lisa Carlberg
Jarl Silverberg
26 200 kr
Flertal platser kvar