Uppdatering kring Covid-19: Vår verksamhet fortlöper som vanligt men vi gör allt vi kan för att förebygga smittspridning och skapa en trygg och säker miljö på våra kurser. Vi följer kontinuerligt utvecklingen och förhåller oss till de direktiv som ges av Folkhälsomyndigheten.

UGL med Ewa Larsson

Ewas utbildningsbakgrund inkluderar en kandidatexamen i pedagogik en master i utbildningsledarskap, samt till handledare i utbildningsmetodik via Försvarshögskolan.

Ewa Larsson har erfarenhet av ledaruppdrag inom utbildningsväsende, vård och omsorg, statlig verksamhet samt inom näringsliv i mer än 25 års tid. Därifrån har hon fått med sig omfattande erfarenhet av att utveckla både verksamheter och medarbetare.

Ewa utbildade sig till handledare för UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) år 1996 och är numera även omcertifierad och behörig att handleda kurser som genomförs enligt uppdaterade versioner av utbildningen, fram till senaste versionen UGL 2016.

Hon är handledare för SDI 2.0 (Strength Deployment Inventory), en kartläggning som hjälper oss att använda våra styrkor effektivare i våra relationer. Samt handledare i UL (Utvecklande Ledarskap). En metod för personlig ledarutveckling genom teoretisk modell och ett bedömningsformulär för personlig utveckling.

Hon har erfarenhet av utvecklings- och förändringsuppdrag i olika organisationer. Hon har även erfarenhet från många olika styrelseuppdrag.

UGL-kurser med Ewa Larsson

Datum Plats Kursledare Totalpris Platser Bokning
Vecka 24
14 juni - 18 juni 2021
Strömbäcks folkhögskola
Umeå
Magnus Lövgren
Ewa Larsson
24 500 kr
Fullbokad
Senaste omdömen
2021-05-04 | Jennie Dannegren
En riktigt bra utbildning. Det bästa jag har gått och väldigt bra ledare för kursen. Jag är så nöjd och tacksam att jag ...