UGL med Inger Erlandsson

Inger har sedan 1998 arbetat som kompetensutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolans förbundskansli i Stockholm. Inger genomför numera utbildningar och deltar i utvecklingsarbete inom områdena ledarskap, lagutveckling, personlig utveckling och konflikthantering. Hon har sedan tidigare egen erfarenhet som chef under femton år och arbetar numera mycket med personlighetstypologi med Myers Briggs-instrumentet som grund.

Inger är UGL-handledare och har arbetat med UGL sedan 2002.

UGL-kurser med Inger Erlandsson

Datum Plats Kursledare Totalpris Platser Bokning
Vecka 22
28 maj - 1 juni 2018
Grythyttans Gästgivaregård
Örebro
Anders Ramberg
Inger Erlandsson
23 900 kr
Fåtal platser kvar