UGL med Maria Bergengren

Maria är ekonom och pedagog med bred erfarenhet från både näringsliv och offentlig förvaltning bland annat som linjechef, projektledare, internkonsult, utbildningsledare och författare. Hon är certifierad UGL-handledare sedan 2002, certifierad i UGL 2008, licensierad användare för Myers Briggs personlighetsinstrument, Profdoc Verksamhetsprofilen, SHLs OPQ/MQ (rekrytering/utveckling/motivation) samt 360° ledarutvecklingsinstrument.

Maria arbetar internationellt med kompetens- och ledarutveckling, assessment center, rekrytering och andra processer inom Human Resources. Hon utbildar även i praktisk pedagogik (Train-the-Trainer), ledarskap och kommunikation, teamutveckling m.m. Hon har arbetat i olika positioner inom Human Resources med praktiskt personalarbete, utveckling, HR processer, verksamhetsstöd till chefer och medarbetare vid nedläggning eller förändring av organisationer, systematiskt arbetsmiljöarbete och krishantering.

UGL-kurser med Maria Bergengren

Inga aktuella kurser för tillfället.
Senaste omdömen
2020-01-08 | Jennifer dos Santos Stenlund
Otroligt omtumlande på både gott och ont. Detta är min livs investering i mig själv. Jag är tacksam över att jag fått en...