UGL med Maria Bergengren

Maria är ekonom och pedagog med bred erfarenhet från både näringsliv och offentlig förvaltning bland annat som linjechef, projektledare, internkonsult, utbildningsledare och författare. Hon är certifierad UGL-handledare sedan 2002, certifierad i UGL 2008, licensierad användare för Myers Briggs personlighetsinstrument, Profdoc Verksamhetsprofilen, SHLs OPQ/MQ (rekrytering/utveckling/motivation) samt 360° ledarutvecklingsinstrument.

Maria arbetar internationellt med kompetens- och ledarutveckling, assessment center, rekrytering och andra processer inom Human Resources. Hon utbildar även i praktisk pedagogik (Train-the-Trainer), ledarskap och kommunikation, teamutveckling m.m. Hon har arbetat i olika positioner inom Human Resources med praktiskt personalarbete, utveckling, HR processer, verksamhetsstöd till chefer och medarbetare vid nedläggning eller förändring av organisationer, systematiskt arbetsmiljöarbete och krishantering.

UGL-kurser med Maria Bergengren

Datum Plats Kursledare Totalpris Platser Bokning
Vecka 43
22 okt. - 26 okt. 2018
Hovs Hallar
Båstad
Maria Bergengren
Göran Francke
25 500 kr
Fåtal platser kvar
Senaste omdömen
2018-09-19 | Sofia Theleskog
Bästa kurs jag gått! Det går inte komma undan här.