UGL-kurser i hela Sverige

Välkommen till Sveriges största bokningstjänst för UGL-kurser. Här kan du läsa allt om UGL-konceptet, jämföra kursdatum, priser, kursgårdar, handledare och boka din kvalitetssäkrade UGL-kurs direkt på nätet. Frågor? Ring oss på 08-50002527!

  

Kort om UGL

UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, kommer ursprungligen från Försvarsmakten men är idag en av Sveriges absolut mest populära ledarskapskurser inom både näringsliv och offentlig sektor. UGL-kurser genomförs under fem sammanhängande dagar, vanligtvis i internatform, med minst åtta och maximalt tolv deltagare. En UGL-kurs leds alltid av två handledare som är godkända och registrerade av Försvarshögskolan. I kursen får du insikt om hur du påverkar och påverkas av andra. Du får också uppleva hur en grupp utvecklas och lär dig hur gruppen skall ledas i olika faser. UGL ger dig därmed värdefull kunskap och träning i hur du löser uppgifter med hänsyn till gruppens utveckling.

För vem lämpar sig UGL?

UGL-kurser riktar sig till både chefer och övrig personal i näringsliv och offentlig sektor som vill utvecklas sitt personliga ledarskap och lära sig hur man fungerar i relationen till andra. En viktig förutsättning för UGL är att deltagaren är beredd på att ta ansvar för sitt lärande och att man engagerar sig i utbildningens olika aktiviteter. För att kunna delta bör man även vara i psykisk balans och ha jämvikt i sin livssituation. UGL-kurser är därmed ingen lösning för personer med svåra personliga problem.

Om metoden

UGL följer en strukturerad utarbetad metod där handledarna följer en tydlig handledarmanual. Det är med hjälp av strukturen som deltagarna lotsas mot de pedagogiska och gruppsykologiska målen. Utbildningen bygger på grupputvecklingsteorin Susan Wheelans IMGD som genom sin systematik ger deltagaren möjlighet att följa individens, gruppens och ledarens utveckling. Övningar, träningspass och utvärderingar av gruppens utveckling varvas med fakta och teori som berör ledarskap och grupputveckling.

Kursinnehåll

UGL syftar till att deltagarna skall få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelsen för sin roll i dessa, genom att:

  • arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
  • hantera och förstå konflikter
  • kunna kommunicera direkt och klart
  • förstå känslors inverkan på individ som gruppnivå
  • kunna ta och ge feedback
  • förstå hur funktionalitet, kön och etnicitet påverkar relationer och ledarskap
  • kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling och hur man förhåller sig till dessa
  • förstå att det finns behov av olika ledarstilar
  • få ökat självförtroende och ökad självkännedom

Läs mer

Datum och priser »
Boka UGL »
Handledare »
Kursgårdar med UGL »
Frågor & svar »
Nyheter om UGL »
UGL-kurser i Stockholm »
UGL-kurser i Göteborg »
UGL-kurser i Malmö »